MAANRAKENNUS JA KONETYÖT

 - peruskaivut
 - maa-ainestoimitukset
 - haja-alutusalueiden vesi- ja jätevesijärjestelmät
 - salaoja- ja sadevesijärjestelmät
 - tienhoidot: lanaukset, talvikunnossapito
 - lumityöt ja tienhoidot